Publicationscount: 1  1 - 1

author : Satoshi Fujii

First name Satoshi
Family name Fujii
藤井

2005

"水中におけるDNA-フラーレン会合体の形成"

Takahiko Nojima, Kenichi Yamashita, Taizo Hatta, Otohiko Tsuge, Toshio Iwataki, Naoko Makita, Kenichi Yoshikawa, Satoshi Fujii and Shigeori Takenaka, 分析化学, 54, 449-454 (2005)