Publicationscount: 2  1 - 2

author : Natsumi Okoso

First name Natsumi
Family name Okoso

2019

"組織切片の張力伸展応答:がんの病理診断手法の創出"

Natsumi Okoso, Takahiro Kenmotsu and Kenichi Yoshikawa, BIO ENGINEERING, 36, (2019)

2018

"Cracking pattern of tissue slices induced by external extension provides useful diagnostic information"

Keisuke Danno, Takuto Nakamura, Natsumi Okoso, Naohiko Nakamura, Kohta Iguchi, Yoshiaki Iwadate, Takahiro Kenmotsu, Masaya Ikegawa, Shinji Uemoto and Kenichi Yoshikawa, Scientific Reports, 8, 12167-12173 (2018)